Kunst_te_kijk - BeeldenAanZee_banner.jpg

Kunstgenootschap Vlietstreek gaat regelmatig op pad om van kunst te genieten. Op vrijdag 8 februari 2015 bezocht een groep leden, het Museum Beelden aan Zee in Den Haag. Hier loopt tot 10 mei de tentoonstelling Labor et Ars met werken van beeldhouwer Joseph Mendes da Costa en Joost van den Toorn. De titel Labor et Ars verwijst naar de naam van het kunstgenootschap dat in 1886 door Mendes da Costa werd opgericht.

Joseph Mendes da Costa (1863-1939) staat bekend als pionier van de moderne Nederlandse beeldhouwkunst. Hij raakte vooral bekend door het vervaardigen van grote beeldhouwwerken en in samenwerking met onder andere Berlage, met name Art Deco ornamenten voor gebouwen. Maar in Beelden aan Zee is vooral een verzameling kleiner werk te zien. De kleine terracotta beeldjes, voornamelijk vrouwenfiguurtjes, geven blijk van een liefde voor detail en de humoristische kijk op het leven van Mendez. De houdingen en gezichtsuitdrukking zijn vol emotie en expressiviteit. Naast een serie portretkoppen lag zijn belangstelling ook bij dieren. De rondleidster, mevrouw Moorland, vertelt dat Mendes da Costa veel tijd doorbracht in Artis, om dieren te observeren. Zijn dieren, vooral veel apen, tonen emoties zoals eenzaamheid, agressie en berusting

Dierenbeelden zijn de bindende factor tussen Joost van den Toorn (1954) en zijn bijna honderd jaar oudere meester. Beiden koesterden een voorkeur voor dieren met menselijke en decoratieve kwaliteiten. De beelden van Van den Toorn verraden een relativerende en ironische kijk op leven en dood. Ook bij hem speelt humor een grote rol in zijn werk.

Er was nog tijd voor een blik op een fototentoonstelling van Maarten Brinkgreve en een bezoek aan de gipsotheek met oefenmodellen van verschillende bekende kunstenaars. Uniek, omdat dit de grootste collectie is in Nederland en een inzicht geeft van de fases van ontwikkeling van bekende beelden, zoals bijvoorbeeld het standbeeld van Koningin Wilhelmina gemaakt door Charlotte van Pallandt. Mevrouw Moorland vertelt dat gips door kunstenaars veelal werd gebruikt als tussenmateriaal om hun beeld te 'schetsen' . Kunst maken is hard werken! De keramisten van het KgV konden dat volmondig beamen.

Al met al een zeer inspirerende middag voor de leden van het KgV!

Monique Leliefeld/Marijke Pel

Informatie:Kunst_te_kijk - AnimationBaZ.gif
Deze expositie is gesloten. Meer informatie over lopende exposities:

Museum Beelden aan Zee
Harteveltstraat 1
2586 EL Den Haag

www.beeldenaanzee.nl