Privacyverklaring Kunstgenootschap Vlietstreek

 

Deze privacyverklaring geeft informatie over het gebruik van je persoonsgegevens door het Kunstgenootschap Vlietstreek.
Het Kunstgenootschap Vlietstreek is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens van haar leden.
Bij de gegevensverwerking houdt het Kunstgenootschap Vlietstreek zich aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming, hierna te noemen: ‘AGV’, stelt.

Welke gegevens worden verwerkt?

Het Kunstgenootschap Vlietstreek verwerkt de persoonsgegevens die het van jou ontvangt. Het kunstgenootschap Vlietstreek verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens die direct gerelateerd zijn aan je lidmaatschap van het Kunstgenootschap Vlietstreek, te weten naam, adres, e-mail en telefoonnummer(s).

Voor welke doeleinden worden je gegevens verwerkt?

Het Kunstgenootschap Vlietstreek gebruikt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je registratie als lid van het Kunstgenootschap Vlietstreek
  • De administratieve verwerking van contributie
  • Het versturen van uitnodigingen en nieuws
  • Eventueel je eigen webpagina
  • Om te voldoen aan de privacy wet- en regelgeving inzake de AVG.

Statistische gegevens website

Het Kunstgenootschap Vlietstreek behoudt zich het recht voor om statistische gegevens bij te houden omtrent het aantal bezoekers van haar website, het zoekgedrag en soortgelijke, andere statistische gegevens. Deze gegevens zijn echter anoniem en geven de identiteit van de bezoeker niet weer.

Verstrekking gegevens aan derden

Je gegevens worden nadrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging en bewaartermijn

Het Kunstgenootschap Vlietstreek neemt beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens tegen te gaan. Je persoonsgegevens worden bewaard zolang je lid bent van het Kunstgenootschap Vlietstreek.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Het Kunstgenootschap Vlietstreek behoudt het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.