Privacybeleid Kunstgenootschap Vlietstreek

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?
Vereniging Kunstgenootschap Vlietstreek (hierna het KGV), administratief gevestigd in Voorschoten, is de verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid.

Wanneer is dit privacybeleid van toepassing?
Dit privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het KGV verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad) met www.kgvlietstreek.nl, zoals onze bezoekers, leden en zakelijke contactpersonen.

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot jou als individu. Denk maar aan jouw naam, telefoonnummer, adres of e-mailadres, of aan foto's van (groepen van) personen.

Van wie verwerkt het KGV persoonsgegevens en hoe krijgen wij deze gegevens?
Wij verwerken gegevens die rechtstreeks door jou aan ons zijn geleverd, wanneer je onze website bezoekt, een account aanmaakt en bepaalde gegevens invult of wanneer je contact met ons opneemt via het contactformulier. Ook verwerken wij foto's van evenementen van de vereniging waarop mogelijk personen zichtbaar zijn.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken deze gegevens om onze diensten aan de leden te kunnen leveren en om de leden en derden te informeren over de activiteiten van de vereniging.

Gegevens in jouw account
In jouw persoonlijke account bewaren we de volgende gegevens: je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum (als je die hebt opgegeven) en een eventueel persoonlijk websiteadres. Wij publiceren je persoonlijke gegevens niet behalve in een afgesloten leden deel van de website. Daarnaast publiceren we wel het door jou aangeleverde beeldmateriaal van je kunstwerken al dan niet voorzien van een copyright en je biografie.

Gegevens bij registreren
Bij bepaalde onderdelen van onze site moet je je eerst registreren. Na registratie bewaren wij via de door jou gekozen gebruikersnaam de door jou opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat je deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen.

Gegevens via Contactformulier
Wij bieden via onze site de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om je vraag te behandelen. Je kiest zelf welke gegevens je daarbij verstrekt. De gegevens die je ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?
Je persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Hoe worden jouw gegevens opgeslagen en beveiligd?
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

• Het KGV maakt gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen jouw browser en onze website wordt afgeschermd wanneer je persoonsgegevens invoert
• De sites wordt gehost op een private cloud server bij de professionele hostingspartij de Antagonist te Zwolle. Deze hostingpartij heeft diverse maatregelen en barrières ingeregeld om te voorkomen dat onbevoegden (fysieke) toegang hebben tot de server van het KGV. De Antagonist en het KGV hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten over de wijze waarop de hostingpartij in opdracht van het KGV gegevens verwerkt.

Websites van derden
Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze site zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze sites gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. We staan Google niet toe de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Welke rechten kun jij uitoefenen met betrekking tot jouw gegevens?

Recht op informatie
Jij hebt het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten jij in dat verband kan uitoefenen. In dit privacybeleid hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van jou verzamelen en hoe wij met jouw gegevens omgaan.

Recht op inzage
Jij hebt het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over jou beschikbaar hebben.

Recht op correctie
Jij hebt het recht om jouw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn.

Recht om bezwaar te maken
Jij hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens als jij het niet eens bent met de manier waarop we jouw persoonsgegevens verwerken

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen
Jij hebt het recht om ons te verzoeken om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wanneer jij een verzoek indient om jouw account te verwijderen, zullen wij gegevens verwijderen die tot jou herleidbaar zijn. Bij beëindiging van het lidmaatschap worden de persoonsgegevens verwijderd.

Recht om een klacht in te dienen
Jij hebt het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met jouw gegevens omgaan. Wanneer jij een klacht hebt, dan lossen wij dat het liefst zelf met je op. Maar je hebt ook het recht om je met jouw klacht te wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en contact?
Als je nog vragen hebt over de wijze waarop het KGV met persoonsgegevens omgaat, neem dan gerust contact op. We helpen je graag.

Tenslotte….
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent