Wie zijn wij?

Het Kunstgenootschap Vlietstreek is een vereniging van en voor kunstenaars en kunstliefhebbers in de regio Vlietstreek, Zuid Holland.

Het genootschap herbergt meerdere kunstdisciplines en dat is uniek! Meer disciplines onder één dak maakt dat er een verbinding kan ontstaan tussen verschillende kunstvormen. Het biedt de kans om over de grenzen van de eigen kunstdiscipline heen te gaan.
Het Kunstgenootschap wil hier een aanjagersrol in vervullen.

Wat doen wij?

Het Kunstgenootschap houdt zich bezig met vele kunstuitingen waaronder:

  • Tekenen en Schilderen
  • Keramiek
  • Beeldhouwen
  • Glaskunst en Mozaïek
  • Fotografie
  • Sieraden

Men kent Werkende en Belangstellende leden of donateurs.

Werkende leden
Beeldend kunstenaars die zich actief bezig houden met kunst op het vlak van schilderkunst, keramiek, beeldhouwkunst, fotografie en sieraden. Bij het Kunstgenootschap Vlietstreek vindt de kunstenaar een podium om zijn of haar creativiteit te tonen. Ook is het een plek om collega’s uit dezelfde of een andere richting te ontmoeten, van gedachten te wisselen of initiatieven te nemen.

Belangstellende leden of donateurs
Deze leden zijn geïnteresseerd in kunst en vinden het waardevol om nauwer in contact te komen met kunstenaars. Zij kunnen, indien het donateursbedrag gelijk is aan/ of hoger is dan het lidmaatschap, volop actief meedraaien in het genootschap en worden voor alle activiteiten uitgenodigd.
Indien men als donateur niet de mogelijkheid wil hebben met exposities mee te doen maar wel graag een uitnodiging wenst te ontvangen voor overige activiteiten, dan is het donatiebedrag naar eigen invulling van de donateur

Het Kunstgenootschap Vlietstreek wil aandacht voor de persoonlijke ontmoeting door middel van Open Huis, exposities en andere bijeenkomsten.

Word lid!

Voelt u zich aangesproken tot deze opzet van de Kunstgenootschap Vlietstreek, dan kunt u zich als Werkend of Belangstellend lid bij ons opgeven.

Informatie en aanmelding
Telefoon: 070-3271980
E-mail: info@kgvlietstreek.nl

Meteen lid worden? Registreer hier