Het Kunstgenootschap Vlietstreek is een vereniging van en voor kunstenaars en kunstliefhebbers in de regio Vlietstreek, Zuid Holland.

Het kunstgenootschap verenigt meerdere kunstuitingen en geeft hiervoor de ruimte.

Het genootschap herbergt meerdere kunstdisciplines en dat is uniek! Meer disciplines onder één dak maakt dat er een verbinding kan ontstaan tussen verschillende kunstvormen. Het biedt de kans om over de grenzen van de eigen kunstdiscipline heen te gaan.
Het Kunstgenootschap wil hier een aanjagersrol in vervullen.