Zonder leden bestaat het kunstgenootschap natuurlijk niet!

Deze site geeft u inzicht in het gemaakte werk van onze leden, de mogelijkheid om met elkaar berichten uit te wisselen en voorstellen te doen om acties te organiseren. Doe mee en blijf op de hoogte van het wel en wee in het regionale Kunstleven. Ook organisaties kunnen lid worden van het Kunstgenootschap.

Om privacy-redenen worden de complete persoonsgegevens van de leden niet in het openbare gedeelte van deze site gepubliceerd.

Lidmaatschap 2017 

Werkende leden per jaar € 25. Per 2019 wordt dit € 35 per jaar.
Indien je lid wordt vanaf 1 november van het lopende jaar, dan zijn de maanden november en december inbegrepen bij het lidmaatschap voor het komende jaar.
Belangstellende leden € 10 of meer

Meldt u aan met onderstaand aanmeldingsformulier en voldoe het lidmaatschap op bankrekeningnummer:

NL64 RABO 0101 0978 32 t.n.v. Kunstgenootschap Vlietstreek te Voorschoten.

styling - Header.png

Type lidmaatschap *

Persoonsgegevens (contactpersoon)

Aanhef (verplicht)

Disciplines