Mogelijkheden tot sponsoring:

  • Een langdurige sponsoring over een aantal jaren heen. Deze sponsoring houdt in, dat bij alle manifestaties het bedrijfslogo in beeld wordt gebracht, zowel op de flyer en affiche als tijdens de manifestatie zelf. In overleg kan een bedrijf besluiten tijdens de manifestaties een eigen stand in te richten om mensen van hun product op de hoogte te stellen. Dit zal uw bedrijf meer aan ons genootschap koppelen, waardoor een hechtere samenwerking mogelijk is.
  • Een evenementsponsoring. Voor een bepaald evenement wordt gesponsord. De bedrijfsnaam komt op de flyer te staan en op het affiche dat wordt verspreid. Daarnaast is het mogelijk dat het bedrijf voor die manifestatie zelf een stand inricht. De hoogte van de sponsoring met de daarbij behorende inzet van ons kunstgenootschap wordt in onderling overleg vastgesteld. Wel zijn er minimum bedragen vastgesteld voor de sponsoring om tenminste de kosten van drukken en verspreiden op te vangen.
  • Sponsering door middel van het beschikbaar stellen van materialen of producten voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. Het kunstgenootschap is blij met alle bijdragen.
  • Indien je ge├»nteresseerd bent in sponsoring van ons kunstgenootschap, neem dan contact op per mail


    Donateurs
    • Fien Hutter