Natuurlijk kan een kunstgenootschap met zoveel plannen deze niet alleen uitvoeren met het lidmaatschap van individuele leden. Daarom is er voor gekozen, dat ook organisaties lid kunnen worden van het kunstgenootschap, tegen minimaal hetzelfde lidmaatschapstarief als de individuele leden. Natuurlijk kan een organisatie ook besluiten een hoger bedrag als lidmaatschapsgeld te betalen.

Daarnaast kan ons genootschap niet zonder de sponsoring van bedrijven. Deze sponsoring kan verschillende vormen aannemen:

  • Een langdurige sponsoring over een aantal jaren heen. Deze sponsoring houdt in, dat bij alle manifestaties het bedrijfslogo in beeld wordt gebracht, zowel op de flyer en affiche als tijdens de manifestatie zelf. In overleg kan een bedrijf besluiten tijdens de manifestaties een eigen stand in te richten om mensen van hun product op de hoogte te stellen. Dit zal uw bedrijf meer aan ons genootschap koppelen, waardoor een hechtere samenwerking mogelijk is.
  • Een evenementsponsoring. Voor een bepaald evenement wordt gesponsord. De bedrijfsnaam komt op de flyer te staan en op het affiche dat wordt verspreid. Daarnaast is het mogelijk dat het bedrijf voor die manifestatie zelf een stand inricht. De hoogte van de sponsoring met de daarbij behorende inzet van ons kunstgenootschap wordt in onderling overleg vastgesteld. Wel zijn er minimum bedragen vastgesteld voor de sponsoring om tenminste de kosten van drukken en verspreiden op te vangen.
  • Sponsering door middel van het beschikbaar stellen van materialen of producten voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. Het kunstgenootschap is blij met alle bijdragen.

Indien u geïnteresseerd bent in sponsoring van ons kunstgenootschap, neem dan contact op per mail


Donateurs
  • Fien Hutter