Natuurlijk kan een kunstgenootschap met zoveel plannen deze niet alleen uitvoeren met het lidmaatschap van individuele leden. Daarom is er voor gekozen, dat ook organisaties lid kunnen worden van het kunstgenootschap, tegen minimaal hetzelfde lidmaatschapstarief als de individuele leden. Natuurlijk kan een organisatie ook besluiten een hoger bedrag als lidmaatschapsgeld te betalen.

Daarnaast kan ons genootschap niet zonder de sponsoring van bedrijven. Deze sponsoring kan verschillende vormen aannemen:

  • Een langdurige sponsoring over een aantal jaren heen. Deze sponsoring houdt in, dat bij alle manifestaties het bedrijfslogo in beeld wordt gebracht, zowel op de flyer en affiche als tijdens de manifestatie zelf. In overleg kan een bedrijf besluiten tijdens de manifestaties een eigen stand in te richten om mensen van hun product op de hoogte te stellen. Dit zal uw bedrijf meer aan ons genootschap koppelen, waardoor een hechtere samenwerking mogelijk is.
  • Een evenementsponsoring. Voor een bepaald evenement wordt gesponsord. De bedrijfsnaam komt op de flyer te staan en op het affiche dat wordt verspreid. Daarnaast is het mogelijk dat het bedrijf voor die manifestatie zelf een stand inricht. De hoogte van de sponsoring met de daarbij behorende inzet van ons kunstgenootschap wordt in onderling overleg vastgesteld. Wel zijn er minimum bedragen vastgesteld voor de sponsoring om tenminste de kosten van drukken en verspreiden op te vangen.
  • Sponsering door middel van het beschikbaar stellen van materialen of producten voor bijvoorbeeld tentoonstellingen. Het kunstgenootschap is blij met alle bijdragen.

Indien u geïnteresseerd bent in sponsoring van ons kunstgenootschap, neem dan contact op per mail


Donateurs
  • Fien Hutter
  • Wilma Schumm

Een heugelijk feit!
Juni 2017 - Stichting de Lang - van Schaik heeft een éénmalige financiële bijdrage geleverd ten behoeve van het vernieuwen van onze website.
Lees verder

Louise de Lang- van Schaik was een getalenteerd schilderes die samen met haar echtgenoot woonde in Boerderij Oud Woelwijck in Voorschoten alwaar zij zich geheel toelegde op het schilderen.
Na de dood van haar man zette zij zich in, om niet alleen haar vaardigheden in het schilderen maar ook haar andere talenten met anderen te delen. De boerderij werd verbouwd om lesruimten te creëren en er werden docenten aangetrokken. Inmiddels worden er vele cursussen georganiseerd op onder andere het gebied van tekenen, schilderen, keramiek, fotografie en muziek.
In 1968 zag de Stichting Oud Woelwijck het licht om in de toekomst het lesaanbod veilig te stellen. Bij haar overlijden liet zij haar vermogen na in de Stichting Louise de Lang- van Schaik zodat haar idealen voortgang konden blijven vinden en tevens sociale en culturele activiteiten in Voorschoten te kunnen ondersteunen.

Fonds 1818 helpt !
Januari 2018 - Fonds 1818 heeft het KGV geholpen met de aanschaf van een beamer.
Lees verder

Fonds 1818 is voortgekomen uit de Nutsspaarbank te Den haag
De spaarbank was oorspronkelijk een instelling zonder winstoogmerk. Gaandeweg ontwikkelde zij zich tot een zakelijke organisatie en fuseerde in 1992 met de VSB Groep.

Het eigendom van de bank was in handen van een stichting, die toen omgedoopt werd in Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Zij verwierf bij de verkoop een aanzienlijk aandelenpakket en besloot met de opbrengst ervan initiatieven van maatschappelijk belang te steunen. In 2001 veranderde de naam van de stichting in Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen.

Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen, verenigingen en groepjes particulieren voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten. De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn.

Fonds 1818 geeft voor Kunst !
Augustus 2019 - Fonds 1818 heeft het KGV geholpen met het realiseren van onze jubileum expositie '50 tinten rood'
Lees verder

Fonds 1818 is voortgekomen uit de Nutsspaarbank te Den haag
De spaarbank was oorspronkelijk een instelling zonder winstoogmerk. Gaandeweg ontwikkelde zij zich tot een zakelijke organisatie en fuseerde in 1992 met de VSB Groep.

Het eigendom van de bank was in handen van een stichting, die toen omgedoopt werd in Stichting VSB Fonds Den Haag en Omstreken. Zij verwierf bij de verkoop een aanzienlijk aandelenpakket en besloot met de opbrengst ervan initiatieven van maatschappelijk belang te steunen. In 2001 veranderde de naam van de stichting in Stichting Fonds 1818 tot nut van het algemeen.

Fonds 1818 geeft donaties aan stichtingen, verenigingen en groepjes particulieren voor het uitvoeren van maatschappelijke projecten. De projecten bestrijken een breed terrein: cultuur, educatie, kunst, milieu, natuur, sport, zorg en welzijn.

RaboBank geeft steuntje in de rug!!
Augustus 2019 - Ook dankzij de Rabo Bank, in het kader van hun Verenigingsondersteuning is onze jubileum expositie '50 tinten rood' tot een succes geworden.
Lees verder

De RaboBank doet veel voor verenigingen, stichtingen en clubs in sport en cultuur, want dezen hebben het in deze tijd niet makkelijk. Ze kampen met teruglopende bijdragen van lokale overheden, teruglopende ledenaantallen en een gebrek aan vrijwilligers en goede bestuurders. En dat terwijl verenigingen en stichtingen, juist in deze tijd, een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Ze vormen een onmisbare rol in de leefomgeving van mensen. Het verenigingsleven zorgt voor meer sociale cohesie en een meer tolerante samenleving. Ook worden er talenten ontdekt en klaargestoomd voor de top. Ben je bij een vereniging of club aangesloten, dan wil je ergens aan meedoen. Ieder lid doet mee. Maar meedoen doe je niet alleen, dat doe je samen. Ook het realiseren van doelen en ambities van een vereniging, pak je samen aan.

Een bijzondere schenking
December 2020 - Een postume gift van Mieke van der Maaten
Lees verder

Helaas is één van onze donateurs van het eerste uur, Mieke van der Maaten ons in oktober 2020 ontvallen. Zij was heel betrokken bij het culturele leven van Voorschoten. Zij heeft bij haar overlijden de wens te kennen gegeven dat het Kunstgenootschap een schenking krijgt van € 300. Wij zullen Mieke missen en danken haar voordeze gift.