Corné Akkers

Nederlands
Start
Jong als ik was toen ik begon met tekenen en schilderen, begon ik mijn professionele kunstcarrière op 35-jarige leeftijd na het beëindigen van een succesvolle carrière als bedrijfsjurist. Ik bleef na mijn kindertijd bezig met penseel en potlood maar had nooit gedroomd dat ik van kunst kon leven. Het internet bood mij een online showcase via mijn eigen website en vele andere gericht op het tonen en verkopen van kunst, zoals Singulart, Saatchiart en Artfinder. Sindsdien is mijn werk in vele landen over de hele wereld te zien.
Mijn Manier - Art Statement 
Ik gebruik verschillende stijlen die allemaal één ding gemeen hebben: De eeuwige zoektocht naar het licht op verschijnselen en alle schaduwen en lichtvlakken die ze blokkeren. Mijn favorieten daarbij zijn olieverf, droog pastel en grafietpotlood.
In mijn visie is het niet de vorm of het thema dat telt maar de manier waarop vlakken van een bepaalde toonkwaliteit variëren en het licht blokkeren. Ik combineer figuratief werk met de zoektocht naar abstractie. Ik denk dat geen van beiden afzonderlijk het gewenste resultaat kan leveren dat het publiek van een kunstenaar verwacht. Daarnaast is overdrijving en afwijking de norm en resulteert in een typisch gebruik van een uitgebalanceerd kleurenschema en een enorme tonale bandbreedte, om kunst te creëren die, wanneer het canvas of papier in stukken zou worden gescheurd, in wezen nog steeds herkenbaar zou zijn.
Roundism 
Een specifieke stijl is wat ik 'roundism' noem en is mijn persoonlijke versie van het traditionele kubisme beoefend door Pablo Picasso en George Braque. Grote rivieren krijgen bijdragen van vele zijstromen en dus werden deze kubistische giganten gevolgd door mensen als Tamara de Lempicka met haar kegelvormige figuren en scherpe tooncadensen. Ook zijn inspirators impressionisten zoals Claude Monet vanwege zijn liefde voor het licht en alleskunner Leo Gestel die allerhande stijlen laat samensmelten tot eigen gestileerde figuraties. Ik zou er nog veel meer kunnen noemen.
Het resultaat is een combinatie van gestileerde kubistische figuratie met aandacht voor sfeerdiepte en gevoel voor compositie, anatomie en tonaal ritme.
Kleuren 
Hoewel kleuren belangrijk zijn in mijn werk, waardeer ik boven alles de tonale kwaliteit die altijd aanwezig is in mijn werk, en creëer ik de illusie van diepte en massa op een plat 2D-vlak.

English
The Start
Young as I was when I started drawing and painting I started my professional art career at age 35 after ending a succesful carreer as a business lawyer. I kept on handling my brushes and pencils after childhood but never dreamed I could make a living out of art. The internet offered me an online showcase through my own website and many affiliate websites focusing on displaying and selling art, such as Singulart, Saatchiart and Artfinder. Since then my work can be seen in many countries all over the world.
My Way – The Art Statement
I employ a variety of styles that all have one thing in common: the ever search for the light on phenomena and all the shadows and light planes they block in. My favorites in doing so are oil paint, dry pastel and graphite pencil.
In my vision it is not the form or the theme that counts but the way planes of certain tonal quality vary and block in the lights. I combine figurative work with the search for abstraction. I think neither of them individually can provide the desired art statement the public expects from an artist.
Besides all that, exaggeration and deviation is the standard and results in a typical use of a balanced colour scheme and a hugh tonal bandwith, in order to create art that, when the canvas or paper would be torn into pieces, in essence still would be recognizable.
Roundism
A specific style is what I call ‘roundism’ and is my personal version of traditional cubism practised by Pablo Picasso and George Braque. Big rivers gain contribution from many side streams and so these cubist giant inspirators were followed by people like Tamara de Lempicka with her conal shaped figures and her sharp tonal cadences and even impressionists like Claude Monet for his love of the light and jack-of-all-trades Leo Gestel, merging all sorts of styles into his own styled figurations. I could go forever mentioning all inspirators.
The result is a combination of styled cubist figuration with attention to a sound atmospheric depth and feel for composition, anatomy and tonal rhythym. Please feel free to contact me if you have questions or remarks on this style. I will be happy to discuss them with you.
Colors
Even though colors are important in my work I consider tonal quality that is ever present in my work, creating the illusion of depth and mass on a flat 2d-plane.
Developing Story
From the start of my website I could display my body of work online and put every art work I made online with a story of what it represents. I like writing these art statements so the viewer can understand what the art work is about and follow my progession in creating art.

styling - spacer-2px.jpgNeem contact op met Corné Akkers

  • Klik op een afbeelding voor meer informatie.
  • Voor aankoop neem contact op met de kunstenaar

  Terug naar overige kunstschilders


  Pastels


  Potloodtekeningen


  Olieverf op doek


  Olieverf op paneel